Naše vizitka
je 97,9% spokojenost našich klientů

Lidé – zkušení profesionálové

Uvědomujeme si, že naši lidé jsou zároveň naším největším aktivem. Proto si vždy dáváme velmi záležet při výběru členů do našeho týmu.
Každý nový člen musí splňovat náročné podmínky a musí mít prokazatelné zkušenosti a úspěchy ve svém oboru. O své lidi se dobře staráme. Každý rok investujeme nemalé prostředky do školení interních i externích pracovníků.
Po každém dokončeném projektu dostane hodnocení a zpětnou vazbu každý, kdo se na něm podílel. Díky tomu se neustále zlepšujeme.
PŘEKLADATELÉ
Všichni naši překladatelé mají vysokoškolské vzdělání v daném oboru.
 
Každý překladatel ještě před tím, než se pustí do překladu textů pro naše klienty, musí úspěšně absolvovat naše náročné zkušební překlady. Teprve až se prokáže, že skutečně zvládá překlady z daného oboru včetně odborných termínů, může začít pracovat na textech pro vás.
Ke každému projektu přidělujeme vždy pouze ty překladatele, kteří mají znalosti z příslušného oboru, odpovídající kvalifikaci a zkušenosti.
Překladatelům dáváme po každém přeloženém projektu zpětnou vazbu, díky které se neustále zlepšují a pilují své řemeslo k dokonalosti.
KOREKTOŘI
Každý korektor je rodilý mluvčí cílového jazyka a má lingvistické nebo odborné vzdělání podle daného projektu.
Korektoři kontrolují přesnost, gramatiku a stylistiku každého překladu. Právě oni mají na starosti, aby byl přeložený text stejně plynulý, jako by byl psán v daném jazyce. Po kvalitní korektuře vaši zákazníci ani nepostřehnou, že se jedná o překlad.
Díky tomu vám můžeme zaručit správnost a plynulost překladů.
PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI
Naši projektoví manažeři mají na starost vaši spokojenost.
Postarají se o váš projekt od samotného začátku, přes překlad až po závěrečné dodání přeložených textů do vašich rukou.
Projektoví manažeři se starají o to, aby naši překladatelé, korektoři, lokalizační inženýři a DTP specialisté správně rozuměli všem vašim požadavkům, potřebám a aby je správně zpracovali.
Projektoví manažeři dohlížejí na kontrolu kvality všech výstupů a dodržování časového harmonogramu projektu. Mají bohaté zkušenosti s různými softwarovými programy včetně CAT nástrojů.
LOKALIZAČNÍ INŽENÝŘI
Naši zkušení lokalizační inženýři mají za sebou řízení mnoha velkých lokalizačních projektů.
Díky tomu mají bohaté zkušenosti s různými nástroji pro lokalizace. Naši specialisté mají na starosti technickou část vašeho lokalizačního projektu. Od vstupní analýzy až po závěrečné testování.
Lokalizační inženýři dlouhodobě a systematicky sledují vývoj v oblasti informačních technologií, aby byli schopni tyto poznatky využít a uplatnit při práci na vašich projektech. Je samozřejmostí, že se neustále vzdělávají ve svém oboru.
DTP SPECIALISTÉ
DTP specialisté se starají o veškeré grafické práce na vašem projektu.
Naši grafici mají mnohaleté zkušenosti v oboru desktop publishing a mají k dispozici nejmodernější software pro grafiku.
Zodpovídají za to, aby rozvržení, formátování, obrázky, fotografie, grafy a tabulky vypadly přesně tak, jak potřebujete.

Jazyková kvalita

Vysoká jazyková kvalita cílových textů a přesnost překladu jsou pro nás naprosto zásadní.
Proto v každé fázi vyhotovení překladu pracujeme s maximální pečlivostí a vše několikrát kontrolujeme.
Velmi oceníme, pokud nám poskytnete informace a podklady, které nám pomohou lépe poznat vaše potřeby, požadavky a vize.
S vaší spoluprací vytvoříme tým překladatelů, korektorů a odborníků na terminologii, kteří zhotoví perfektní překlad s ohledem na jeho funkci a cílovou skupinu vašich zákazníků.
Na odborných překladech spolupracují zkušení profesionálové z daného oboru s dokonalou znalostí odborných termínů a výrazů, kteří zajišťují faktickou i jazykovou správnost překladu.
Jaký bude postup při překladu vašich textů?
Při každém překladu postupujeme podle tohoto diagramu
Potřebujete mít naprostou jistotu, že překlad od jiného překladatele nebo vaše vlastní texty v libovolném jazyce jsou bezchybné a stylisticky správné? Využijte našich zkušených korektorů.

CAT nástroje

Protože pracujeme s velkými objemy textů a vysoce odbornými dokumenty, pro přesné a jazykově konzistentní překlady využíváme nástroje pro překlady podporované počítačem (CAT nástroje), se kterými máme mnohaleté zkušenosti a umíme je využít na 100 %.
Díky CAT nástrojům jsme vám schopni dodat kvalitní překlady rychleji a za nižší cenu.
Protože CAT nástroje umožňují překladateli opakovaně použít již dříve přeložené věty a výrazy ve stejné podobě, jsou ideální pro lokalizaci software, překlady technické dokumentace, uživatelských příruček, smluv, katalogů a dalších.
Naši překladatelé v ACP Traductera využívají především tyto CAT nástroje:
Chcete dostat vaši firmu a software na nové zahraniční trhy a potřebujete bezchybnou lokalizaci vašich produktů do cizího jazyka včetně dokumentace?

Business Management System – Lidax

Naše firma vyvinula vlastní Business Management System. Je to software, umožňující evidenci zakázek, dodavatelů a klientů a široké spektrum dalších funkcí.
 
  • Homepage s klíčovými informacemi a termíny dodání
  • Databáze klientů a dodavatelů
  • Analýzy a reporty
  • Project workflow management
  • Zakázky a fakturace
 
Tento BMS systém nabízíme ve dvou verzích – pro překladatele i překladatelské agentury. Chcete získat více informací o systému Lidax?

Bezpečnost dat

Při práci pro soukromé společnosti, státní správu či instituce EU běžně pracujeme s informacemi, které se nesmí dozvědět žádná třetí osoba.
Proto velmi dbáme na zajištění maximální bezpečnosti vašich dat.
  • Veškeré informace v překládaných textech i v ostatních dodaných materiálech automaticky považujeme za důvěrné a podle toho s nimi také nakládáme.
  • Všichni naši interní zaměstnanci i externí spolupracovníci jsou smluvně zavázáni k zachování důvěrnosti informací, se kterými přijdou do styku.
  • K vašim datům se vždy dostane jen ten, kdo je nutně potřebuje k vykonání požadované práce. Nikdo jiný k vašim datům přístup mít nebude.

ZÁLOHUJEME
Využíváme naprosto spolehlivý zálohovací systém. Veškerá data zálohujeme každý den.
Není tedy možné, že by se u nás vaše data ztratila nebo že bychom přišli o vykonanou práci.

ARCHIVUJEME
Veškeré vaše projekty, informace i data bezpečně archivujeme. Díky tomu jsou vám u nás kdykoliv v budoucnu k dispozici pro opětovné použití.
Pokud byste tedy nějakým způsobem sami o data či překlady přišli, díky našemu archivu je získáte zpět.

JSME ZABEZPEČENI
Před internetovým útokem zvenčí nás chrání vysoce kvalitní a sofistikovaný firewall. Naše připojení k internetu je tedy maximálně chráněno.

CHRÁNÍME SE PROTI VIRŮM
Používáme spolehlivý antivirový program a každý den aktualizujeme databázi virů. Díky tomu se nemusíte obávat, že bychom o vaše data přišli kvůli virovému útoku.

Máte specifický dotaz, týkající se kvality a bezpečnosti našich služeb? 

Napište hledanou frázi a stiskněte Enter